Co je Zažít město jinak

Sousedské slavnosti Zažít město jinak (ZMJ) se konají od roku 2006. Probíhají v rámci Evropského týdne mobility, jenž má v evropských městech upozornit a propagovat výhody udržitelné dopravy a rozvoje. V současné době je v souvislosti s intenzivní městskou dopravou veřejný prostor vnímán jako šedivý a nepřívětivý pro aktivity a zájmy jeho obyvatel. Ze zkušeností z tuzemska i zahraničí ale víme, že ulice nemusí být pouze místem, kde parkují a projíždějí auta. Základní myšlenkou sousedské slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.

I letos dojde k vytvoření bezautomobilových zón, které se v rámci ZMJ podaří společnými silami transformovat na místa společného setkávání sousedů, spolků a podniků. Sousedé a kolemjdoucí si tak mohou na ulici dopřát kávu či domácí buchty, posedět a pohovořit s přáteli či zhlédnout místní divadlo. Možnosti aktivit jsou skutečně nevyčerpatelné – umělecká a hudební vystoupení, tematické workshopy, semináře, pikniky, aktivity pro děti apod. Cílem není zaplatit objemnou a nákladnou produkci. Naopak, vše je založeno na dobrovolnosti a aktivní participaci – někdo půjčí židle, někdo pomůže postavit pódium, zpřístupní své prostory apod.

Zatímco Auto*Mat je hlavním celorepublikovým koordinátorem Zažít město jinak, o konkrétním programu a podobě jednotlivých slavností rozhodují místní obyvatelé a organizace. Specifikem Zažít město jinak je, že jeho příprava je dlouhodobý proces. V průběhu celého roku se aktivní obyvatelé měst podílejí na spolupráci v rámci místního společenství a pomáhají propagovat myšlenku udržitelného rozvoje a komunitní spolupráce.

Kontakty

Usilujeme o otevřený veřejný prostor

Od září 2014 jsou aktivity Zažít město jinak začleněny do projektu  „Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci“, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Informace o financování naleznete na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Přestože se sousedské slavnosti odehrávají pouze v září, díky tomuto grantu může tým Auto*Matu pracovat na zpřístupňování veřejného prostoru po celý rok. Při přípravách sousedských slavností jsme narazili na to, že existuje mnoho právních a administrativních překážek, které občanům komplikují pořádání různých pouličních, kulturních či sousedských akcí ve veřejném prostoru. Cílem tohoto projektu je zjednodušit tyto administrativní procesy a lépe je koordinovat. V současné době spolupracujeme s občanským sektorem a institucemi městských částí a magistrátu Hl. města Prahy na tom, aby využívání veřejného prostoru bylo výrazně jednodušší. Prostřednictvím těchto webových stránek vás budeme průběžně informovat o výsledcích tohoto projektu.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-white

Auto*Mat

Sdružení Auto*Mat, které slavnost Zažít město jinak pořádá, již deset let prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít. více