Auto*Mat

Sdružení Auto*Mat, které slavnost Zažít město jinak pořádá, již deset let prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Auto*Mat proto spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města. Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

Auto*mat je tvůrcem a hlavním organizátorem Zažít město jinak. Jeho role je poskytovat místním ideovou, administrativní, personální a finanční oporu při pořádání sousedských slavností. Jedná se zejména o zajištění financí, zprostředkování kontaktu s radnicemi, pomoc při vyjednání záboru, společnou propagační kampaň či poradenství v oblasti produkce. Tento model umožnuje místním organizátorům věnovat se problémů ve sféře veřejného prostoru a občanské společnosti, na které by sami neměli kapacitu nebo zkušenosti.